Досі точяться суперечки про те, чи має право газорозподільна організація, в тому числі ПАТ «Криворіжгаз», встановлювати єдиний прилад обліку газу на багатоквартирний будинок.

               Щоб відповісти на це питання, звернемося до вимог чинного законодавства.

               Так, у відповідності до ст. 1 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», постачання природного  газу  здійснюється  за  умови  його комерційного обліку: 

     1) для  населення,  що  проживає  у  квартирах  та  приватних будинках, у яких природний газ використовується:

     комплексно, у тому числі для опалення, - з 1 січня 2012 року;

     для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 року;

     тільки для приготування їжі - з 1 січня 2018 року;

     2) для інших споживачів - з 1 липня 2011 року.

 
Згідно термінів, визначених у ст. 1 ЗУ «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», комерційний (приладовий) облік  природного  газу  (далі  - облік  природного  газу)  -  визначення  за допомогою вузла обліку природного газу обсягу  споживання  та/або  реалізації  природного газу,   на   підставі   якого   проводяться  взаєморозрахунки  між споживачами  природного  газу  та  суб'єктами  господарювання,  що здійснюють постачання природного газу.

Вузол   обліку   природного   газу  -  сукупність  засобів вимірювальної  техніки  та  допоміжних  засобів,  призначених  для вимірювання,  реєстрації  результатів  вимірювання  та розрахунків об'єму  природного  газу,  зведеного  до  стандартних   умов,   що складається з одного або кількох вимірювальних комплексів та/або:
               лічильника газу   в  комплекті  з  реєструвальними  приладами
температури і тиску газу;

     лічильника газу  в  комплекті  з   показувальними   приладами температури і тиску газу;

     лічильника газу,     вимоги     до    якого    встановлюються нормативно-правовими і нормативно-технічними документами.

 

За приписами ст. 18 Закону України «Про ринок природного газу»:

       1. Приладовий облік природного газу здійснюється з метою отримання та реєстрації достовірної інформації про обсяги і якість природного газу під час його транспортування, розподілу, постачання, зберігання та споживання.

2. Приладовий облік природного газу здійснюється з метою визначення за допомогою вузла обліку природного газу обсягів його споживання та/або реалізації, на підставі яких проводяться взаєморозрахунки суб’єктів ринку природного газу.

3. Постачання природного газу споживачам здійснюється за умови наявності вузла обліку природного газу. Побутові споживачі у разі відсутності приладів обліку природного газу споживають природний газ за нормами, встановленими законодавством, до термінів, передбачених у частині першій статті 2 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

 
Як бачимо, законодавець визначив необхідним облік спожитого газу виключно на комерційній основі з обов'язковим використанням засобів обліку, передбачивши при цьому терміни запровадження такого комерційного обліку в залежності від мети використання газу. До настання цих термінів, споживання газу дозволяється за нормативами без встановлення приладів обліку.

 

               Статтею 6 ЗУ «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» передбачено, що Національна  комісія регулювання електроенергетики України застосовує до суб'єктів  господарювання,  що  здійснюють  розподіл
природного газу на відповідній території, санкції, зокрема, у разі  невстановлення  вузлів  обліку природного газу та/або неприпинення   розподілу   природного   газу    споживачам,    які використовують  природний  газ  без  його  комерційного обліку.

               Тобто, якщо у зазначені в ст. 1 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» терміни не будуть встановлені прилади обліку, то газорозподільні організації будуть піддані санкціям.

               Тимчасовим положенням про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання загальнобудинкового вузла обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 620 передбачено наступне: 

Можливість об’єднання споживачів в єдину групу для поліпшення ведення обліку природного газу визначається схемою газопостачання.

Рішення про необхідність об’єднання споживачів в єдину групу приймає оператор газорозподільної системи.

Ініціювати встановлення будинкового вузла обліку на багатоквартирний будинок, групу багатоквартирних будинків, групу споживачів можуть як власник (власники) такого будинку (таких будинків) (квартир), так і оператор газорозподільної системи. Встановлення будинкового вузла обліку здійснюється згідно з Кодексом газорозподільних систем.

Встановлення будинкового вузла обліку, в тому числі витрати на проектування, монтаж, здійснюється за кошти сторони, яка ініціювала встановлення такого вузла обліку.

Власник (власники) будинку (будинків) (квартир), особа, відповідальна за експлуатацію будинку (будинків) (далі - експлуатаційна організація), балансоутримувач будинку (будинків) тощо та оператор газорозподільної системи зобов’язані врегулювати між собою договірні відносини щодо зняття показань будинкового вузла обліку та лічильників газу, установлених у квартирі (далі - квартирні лічильники газу) (за їх наявності), а також забезпечення можливості проведення монтажу, збереження та здійснення експлуатації будинкового вузла обліку. У разі неврегулювання зазначених питань газопостачання такому будинку, групі будинків, групі споживачів може бути припинено відповідно до законодавства.

У разі незгоди власника квартири (будинку) розраховуватися за спожитий газ за показаннями будинкового вузла обліку на будинок (групу будинків) він може встановити квартирний лічильник газу (вузол обліку) окремо на квартиру (будинок) за власні кошти.

5. Обсяги спожитого мешканцями будинку (будинків) природного газу, обладнаного будинковим вузлом обліку, визначаються:

1) у будинках, де не встановлено квартирних лічильників газу, - за показаннями будинкового вузла обліку з подальшим розподілом обсягів спожитого газу між споживачами пропорційно кількості осіб, зареєстрованих у квартирі або іншому ізольованому житловому приміщенні;

2) у будинках, де крім будинкового вузла обліку частково встановлено квартирні лічильники газу:

для споживачів, що мають квартирні лічильники газу, - за показаннями таких лічильників;

для споживачів, що не мають квартирних лічильників газу, - за показаннями будинкового вузла обліку, з яких виключаються сумарні показання квартирних лічильників газу, встановлених у цієї групи споживачів, з подальшим розподілом такої різниці оператором газорозподільної системи між споживачами, які не мають квартирних лічильників газу, пропорційно кількості осіб, зареєстрованих у квартирі або іншому ізольованому житловому приміщенні.

 

            Отже, чинним законодавством передбачено, що питання про необхідність об’єднання споживачів в єдину групу, зокрема, мешканців багатоквартирного будинку, для встановлення єдиного приладу обліку може вирішувати газорозподільна організація самостійно, без згоди споживачів.

            Ті споживачі, які не згодні сплачувати за послуги газопостачання на підставі будинкового приладу обліку, мають право встановити квартирний лічильник газу за власний рахунок.